خوش آمدگویی

خوش آمدگویی

خوش آمدگویی

ضمن تبریک سال نو(۱۴۰۰) به تمامی دانشجویان عزیز و گرامی دانشگاه دامغان، ورود دانشچویان جدید را به مرکز آموزش عالی دانشگاه دامغان گرامی می داریم. ورود شما عزیزان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های گرانقدر کشورمان به دانشگاه، مهد علم و دانش مایه مباهات است.  توفیق روزافزون شما عزیزان در راه پیشرفت، تحصیل علم و آگاهی، پا گذاشتن به عرصه های رفیع افتخار را از درگاره خداوند منان خواهانیم.