قوانین و مقررات قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

آیین نامه کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان را از اینجا مطالعه کنید.

مقررات عمومی

1- کلیه اعضاء هئیت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه دامغان، اعضاء اصلی کتابخانه مرکزی می باشد.

2- اعضای هئیت علمی، کارکنان و دانشجویان و اعضاء طرح غدیر دانشگاه، با ارائه کارت عضویت و کارت طرح غدیر به بخش امانت می توانند کتاب امانت بگیرند.

3- ساعت کار کتابخانه مرکزی به شرح ذیل می باشد :

شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7/30 صبح  الی  22 شب( ایام امتحانات)

چهارشنبه ها                از ساعت 7/30  صبح  الی  21 شب( ایام امتحانات)

پنجشنبه ها                  از ساعت  8 صبح  الی  12 ظهر(ایام امتحانات)

4-  دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان با ارائه مدرک معتبر و معرفی نامه از مراجع ذی ربط می توانند از تسهیلات کتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمایند.

5- 
 ظرفیت امانت دانشجویان مقطع کارشناسی 4 عنوان (15روزه) و کارشناسی ارشد 6 عنوان (30روزه)  به اضافه یک کتاب داخل سالنی می باشد.