اخبار اخبار

«بازگشت

روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس

10 اردیبهشت روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیان است. در 22 تیرماه 1384 هیات دولت مصوبه ای
را تایید کرد که به موجب آن، دهم اردیبهشت هرسال ، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت.


دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. روزی که یادآور ازخودگذشتگی های ملت
سرافراز ایران و فراراشغال‌گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷سال تسلط جابرانه‌ بر سواحل جنوبی
کشور (
۲۱آوریل ۱۶۲۲میلادی) در پی رشادت‌های سپاه ایران به رهبری امیرالامرای فارس(امام قلی‌خان)
می باشد. شاه عباس صفوی  در این روز در سال۱۶۲۱میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد،
تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.
 انگلیسی زبان‌ها نیز این منطقه جغرافیایی خاص را PERSIAN GULF می خوانند که در واقع ترجمه
ساده ای از " خلیج فارس" است و نقشه‌های بیشماری که از ملوانان و جغرافی دانان انگلیسی قرون ۱۶ و ۱۷
میلادی باقیمانده است، اسناد غیر قابل انکار این حقیقت تاریخی هستند.
ابوعلی احمدبن عمر معروف به ابن رسته در کتاب الاعلاق النفیسه که در سال ۲۹۰ هجری به
رشته تالیف درآورده، نوشته است: « اما از دریای هند خلیجی بیرون می‌آید به سمت سرزمین فارس
که آن را «خلیج‌فارس» می‌نامند»؛ محمد عبدالکریم صبحی نیز در کتاب «علم الخرائط» در نقشه‌هایی
که با ترجمه عربی نقل کرده است، دریای جنوب ایران را «الخلیج‌الفارسی» و «بحر فارس» نامیده است..

نظر
لینک مطلب :