اخبار اخبار

پایگاه مگیران

مگیران ( بانک اطلاعات نشریات کشور)
قابل توجه کاربران عزیز:

پایگاه اطلاعاتی مگیران( بانک مقالات فارسی و انگلیسیِ داخلی ) در سال 1397 قابل دسترسی و آماده 
استفاده برای کار بران محترم است. عزیزان می توانند در داخل دانشگاه از این پایگاه استفاده نمایند. جستجو
در این پایگاه از طریق " عنوان و موضوع " امکان پذیر است. 

آدرس :
  www. Magiran.com

       

نظر
لینک مطلب :