اخبار اخبار

سوم خرداد روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس بر همه غیور مردان و ملت شجاع ایران مبارک باد.

روز سوم خرداد ماه، سالگرد حماسه آزادی و فتح خرمشهر پس از بیش از یک سال و نیم اشغال آن به دست بعثیان است.