اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی به پایگاه های الکترونیکی

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دامغان
به اطلاع می رساند دسترسی کامل و مستقیم به پایگاه های الکترونیکی

( Sciencedirect, SpringerLink, Taylor and Fracis, Wiley, ...)

و هم چنین امکاناتی از قبیل سفارش مقاله، کتاب و ... بدون محدودیت از طریق لینک

. فراهم شده است du.farspaper.com

در صورت داشتن هرگونه سؤال می توانید با شمارۀ داخلی 508 ( خانم حاجی حسینی )

کارشناسی پژوهش تماس بگیرید

نظر
لینک مطلب :