اخبار اخبار

ثبت نام در طرح غدیر( عضویت فراگیر کتابخانه ها) دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی( مقطع ارشد و دکتری)
برای ثبت نام و عضویت در طرح غدیر( عضویت فراگیر کتابخانه ها)
از تاریخ 1397/2/1 الی 1397/2/20 به مخزن شمارۀ 2 کتابخانه مرکزی
مراجعه فرمائید. ضمناً
هنگام ثبت نام، حتماً کارت دانشجویی خود را به همراه داشته باشید
طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» راهكاری است كه از طرف پژوهشگاه علوم و فناوری
اطلاعات ایران (ایرانداک) برای دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش، طراحی و اجرا شده است.

بر پایه دستورعمل طرح غدیر، اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی، دانشجویان تحصیلات تكمیلی و
كتابخانه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه‌های وابسته به سازمان‌های دولتی دیگر
( با شرایطی) زیر پوشش این طرح هستند.


نظر
لینک مطلب :