اخبار اخبار

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان عزیز

قابل توجه دانشجویان عزیز

به اطلاع می رساند سالن های مطالعه کتایخانه مرکزی از تاریخ 1397/7/17
 

جهت استفادۀ دانشجویان تا ساعت 19 باز خواهد بود

نظر
لینک مطلب :