کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Springer
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Geodesy- Congresses
Plate tectonics
Earthquakes
Statistical Mechanics
Quantum Theory
Sedimentation and deposition
Earth- Rotation- Congresses
Geological time- Measurment
Vertebrates, Fossil
Geochemistry
Thin Layer Chromatography- Laboratory Manuals
Surface Geology
Terrestrial heat flow- Congresses
Geodesy
Petroleum- Geology
Geology- Field Work
Rocks, Metamorphic
Granite
Shale
 
پدیدآور:
Sawkins, F. J.
Johannes, Wilhelm
Winkler, Helmut G. F
Chaline, Jean
Geyh, Mebus A.
Brosche, Peter
Symposium on Four- Dimensional Geology (1989 : Sydney)
Schwabl, Franz
Lavis, David A.
Potter, Paul E.
Tissot, B. P.
Reineck, H. E.
Passchier, C. W.
Huggett, Richard J.
 
ناشر:
Springer- Verlag
Norsa Publishing House
Springer- Verlage
Springer- Verlag, New York: Academic Press INC, Publishers
Springer
Seismological Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Quantum Mechanics With 123 Figures, 16- Tables, Numerous Worked Examples, and 127- Problems
Schwabl, Franz ؛  Berlin Springer   ، 2002
شماره راهنما: ‭QC‬,‭174.12‬,‭.S39‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Statistical Michanics of Lattice Systems, With 102 Figures and 5 Tables
Lavis, David A. ؛  Heidelberg Springer   ، 1999
شماره راهنما: ‭QC‬,‭174.8‬,‭.L3‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advanced Quantum Mechanics With 80 Figures, 4 Tables and 101 Problems
Schwabl, Franz ؛  Berlin Springer   ، 1999
شماره راهنما: ‭QC‬,‭174.12‬,‭.S3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Thin- Layer Chromatography: A Laboratory Handbook: With 197 Figures and 2 Plates in Color
Berlin Springer- Verlag, New York: Academic Press INC, Publishers   ، 1965
شماره راهنما: ‭QD‬,‭271‬,‭. T5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Field Geology of High- Grade Gneiss Terrains With 101 Figures
Passchier, C. W. ؛  New Delhi , Berlin Norsa Publishing House , Springer Verlag   ، 1991 , 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭45‬,‭.P3, F5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Paleontology of Vertebrates
Chaline, Jean ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭841‬,‭.C5, P3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Applied Geodesy
Berlin Springer- Verlag   ، 1987
شماره راهنما: ‭QB‬,‭283‬,‭.A6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Earth Surface Systems
Huggett, Richard J. ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1985
شماره راهنما: ‭QE‬,‭33.2‬,‭.S9, H8‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Absolute Age Determination
Geyh, Mebus A. ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭508‬,‭.G4, A2‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Earth's Rotation from Eons to Days
Brosche, Peter ؛  Berlin Springer- Verlage   ، 1990
شماره راهنما: ‭QB‬,‭633‬,‭.B7, E2‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Terrestrial Heat Flow And The Lithosphere Structure
Berlin Springer- Verlage   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭509‬,‭.T4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Depositional Sedimentary Environments
Reineck, H. E. ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1980
شماره راهنما: ‭QE‬,‭571‬,‭.R4, D4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Sedimentology of Shale
Potter, Paul E. ؛  New York Springer- Verlag   ، 1980
شماره راهنما: ‭QE‬,‭471.15‬,‭.S5, P6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Sediments And Environmental Geochemistry
Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭515‬,‭.S4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Petrogenesis of Metamorphic Rocks
Winkler, Helmut G. F ؛  New York Springer- Verlag   ، 1979
شماره راهنما: ‭QE‬,‭475‬,‭.A2, W5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Petrogensis And Experimental Petrology of Granitic Rocks
Johannes, Wilhelm ؛  Berlin Springer   ، 1996
شماره راهنما: ‭QE‬,‭462‬,‭.G7, J6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Earthquake Predication
Beijing , Berlin Seismological Press , Springer- Verlag   ، 1990 , 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭538.8‬,‭.E 28‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Petroleum Formation And Occurrence
Tissot, B. P. ؛  Berlin Springer- Verlage   ، 1984
شماره راهنما: ‭TN‬,‭870.5‬,‭.T5, P4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Metal Deposits In Relation to Plate Tectonics, With 246 Figures
Sawkins, F. J. ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭511.4‬,‭.S2, M4‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Developments in Four- Dimensional Geodesy
Symposium on Four- Dimensional Geology (1989 : Sydney) ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QB‬,‭275‬,‭.S9, D4‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9