کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill, INC
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Quantum Theory
Optoelectronics devices
Physics
Chemistry
Rock excavation
Graph theory
Semiconductors
Combinatorial analysis- Problems, exercises, etc
Chemistry, Analytic- Quantitative
Chemistry, Inorganic
Invertebrates, Fossil
Chemistry- Outlines, Syllabi, etc
Calculus
Inorganic Compounds- Synthesis
Electromagnetism- Problems, exercises, etc
Coordination Compounds
Organic Compounds- Synthesis
 
پدیدآور:
Chartrand, Gary
Nasar, Syed A.
Balakrishnan, V. K.
de Levie, Robert
Rodgers, Glen E.
Blatt, Frank J.
Keller, Frederick J.
Ayres, Frank
Franklin, John A.
Goldberg, David Elliott
Moore, Raymond C.
Jolly, William L.
Beiser, Arthur
Park, David Allen
Singh, Jasprit
Smith, Michael B.
Russell, John Blair
 
ناشر:
McGraw - Hill, Inc
McGraw- Hill, Inc
McGraw-Hill, INC
McGraw- Hill Book Company, INC
McGraw- Hill Book Company, Inc
The McGraw- Hill Companies, Inc
McGraw- Hill, INC
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Differential And Integral Calculus
Ayres, Frank ؛  New York McGraw-Hill, INC   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.A9‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to the Quantum Theory
Park, David Allen ؛  NewYork McGraw - Hill, Inc   ، 1992
شماره راهنما: ‭QC‬,‭174.12‬,‭.P3‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Invertebrate Fossils
Moore, Raymond C. ؛  New York McGraw- Hill Book Company, Inc   ، 1952
شماره راهنما: ‭QE‬,‭770‬,‭.M6, I5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Rock Engineering Applications
Franklin, John A. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭TA‬,‭740‬,‭.F7,R6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Physics
Keller, Frederick J. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1993
شماره راهنما: ‭QC‬,‭23‬,‭.K4, P5‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Modern Physics
Blatt, Frank J. ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1992
شماره راهنما: ‭QC‬,‭21.2‬,‭.B5, M6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Concepts of Modern Physics
Beiser, Arthur ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1995
شماره راهنما: ‭QC‬,‭21.2‬,‭.B4, C6‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Chemistry Foundations
Goldberg, David Elliott ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1991
شماره راهنما: ‭QD‬,‭41‬,‭.G6, T5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
General Chemistry
Russell, John Blair ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1992
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.R8, G4‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Organic Synthesis
Smith, Michael B. ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1994
شماره راهنما: ‭QD‬,‭262‬,‭.S6, O7‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Unit Processes in Organic Synthesis
New York McGraw- Hill Book Company, INC   ، 1958
شماره راهنما: ‭QD‬,‭262‬,‭.U5‬,‭1958‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Principles of Quantitative Chemical Analysis
de Levie, Robert ؛  New York The McGraw- Hill Companies, Inc   ، 1997
شماره راهنما: ‭QD‬,‭101.2‬,‭.D4, P7‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Modern Inorganic Chemistry
Jolly, William L. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QD‬,‭151.2‬,‭.J6, M6‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Optoelectronics
Singh, Jasprit ؛  New York The McGraw- Hill Companies, Inc   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭8304‬,‭.S5, O6‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
2000 Solved Problems In Electromagnetics
Nasar, Syed A. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1992
شماره راهنما: ‭QC‬,‭760.52‬,‭.N3, T9‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Semiconductor Devices
Singh, Jasprit ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7871.85‬,‭.S5, S4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Inorganic Synthesis
New York McGraw- Hill Book Company, INC   ، 1939
شماره راهنما: ‭QD‬,‭156‬,‭.I5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Introduction To Coordination, Solid State, And Descriptive Inorganic Chemistry
Rodgers, Glen E. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1994
شماره راهنما: ‭QD‬,‭474‬,‭.R6, I5‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Combinatorics
Balakrishnan, V. K. ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭164‬,‭.B3, T5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Applied And Algorithmic Graph Theory
Chartrand, Gary ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭166‬,‭.C5, A6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3