کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Ayres, Frank
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
آی‍زر، ف‍ران‍ک‌،۱۹۰۱-
ای‍رز، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا]
ف‍اراب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ومسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال ( ریاضیات عمومی دانشگاهی
آیزر، فرانک ،۱۹۰۱- ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
ایرز، فرانک ؛  [ بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭آ ۹،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک