کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Addison- Wesley Publishing Comp
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Calculus
Mathematics
 
پدیدآور:
Maurer, Stephen B.
Grimaldi, Ralph P.
Grimalei, Ralph P.
Thomas, George Brinton
 
ناشر:
Addison- Wesley Publishing Comp
Addison - Wesley Publishing Comp
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Calculus and Analytic Geometry
Thomas, George Brinton ؛  Reading, Massachusetts Addison- Wesley Publishing Comp   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.T5‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Discrete and Combinatorial Mathematics An Applied Introduction
Grimaldi, Ralph P. ؛  Reading, Massachusetts Addison - Wesley Publishing Comp   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.G7‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Discrete Algorithmic
Maurer, Stephen B. ؛  Reading, Massachusetts Addison - Wesley Publishing Comp   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.M38, D5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Discrete and Combinatorial Mathematics
Grimalei, Ralph P. ؛  Reading, Massachusetts Addison - Wesley Publishing Comp   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.G7‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک