کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1991
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Rock excavation
English Language- Dictionaries
Matrices
Electronic Data Processing - Mathematics
Geology- Dictionaries
Sedimentation and Deposition
Algebra, Linear
Electronic Data Processing- Dictionaries
Lamprophyres
Paleontology- Directories
Mathematics
Rocks, Sedimentary
Solid State Physics
Terrestrial heat flow- Congresses
Algebra, Linear- Outlines, Syllabi, etc
Calculus
Geology- Field Work
Minerals
Basalt
 
پدیدآور:
Fortey,Richard
Maurer, Stephen B.
Lipschutz, Seymour
Manser, Martin H.
Rock, N. M. S.
Larson, Roland E.
Bhatnagar.K.P
Nickel, Ernest H
Goldberg, Jack L.(Jack Leonard)
Franklin, John A.
Robinson, Derek John Scott
Hirschfelder, R.
Passchier, C. W.
Thomas, George Brinton
Hook, J. R. (Jhon R.)
Tucker, Maurice E.
 
ناشر:
World Scientific
McGraw- Hill, Inc
Elsevier
Addison- Wesley Publishing Comp
D. C. Health and Company
Natural History Museum Publications
Norsa Publishing House
John Wiley & Sons
Van Nostrand Reinhold
Springer- Verlage
Addison - Wesley Publishing Comp
Books/Cole Publishing Comp
Blackwell Scientific Publications
Mc - Graw - Hill, INC
Mc Graw- Hill, INC
Blacwell Scientific Publications
Oxford University Press
Blackie
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Calculus and Analytic Geometry
Thomas, George Brinton ؛  Reading, Massachusetts Addison- Wesley Publishing Comp   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.T5‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Discrete Algorithmic
Maurer, Stephen B. ؛  Reading, Massachusetts Addison - Wesley Publishing Comp   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.M38, D5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Discrete Mathematics
Hirschfelder, R. ؛  California Books/Cole Publishing Comp   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.M3, H5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Matrix Theory With Applecations
Goldberg, Jack L.(Jack Leonard) ؛  New York Mc - Graw - Hill, INC   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭188‬,‭.G6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Solid State Physics
Hook, J. R. (Jhon R.) ؛  Chichester John Wiley & Sons   ، 1991
شماره راهنما: ‭QC‬,‭176‬,‭.H6‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Oxford
Manser, Martin H. ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1991
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628.5‬,‭.M3, O9‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Meneral Reference Manual
Nickel, Ernest H ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭372.2‬,‭.N5, M5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fossils:The Key To The Past
Fortey,Richard ؛  London Natural History Museum Publications   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭703‬,‭.F6,F6‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elseviers Dictionary Of Geosciences:Russian English
Bhatnagar.K.P ؛  Amsterdam Elsevier   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭5‬,‭.B 5,E 6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Computing
Oxford Oxford University Press   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.D5‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Elementary Linear Algebra
Larson, Roland E. ؛  Lexington D. C. Health and Company   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.L3, E4‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
A Course in Linear Algebra With Applications
Robinson, Derek John Scott ؛  Singapore World Scientific   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.R6, C6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Linear Algebra
Lipschutz, Seymour ؛  New York Mc Graw- Hill, INC   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭188‬,‭.L5, T5‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Field Geology of High- Grade Gneiss Terrains With 101 Figures
Passchier, C. W. ؛  New Delhi , Berlin Norsa Publishing House , Springer Verlag   ، 1991 , 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭45‬,‭.P3, F5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Terrestrial Heat Flow And The Lithosphere Structure
Berlin Springer- Verlage   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭509‬,‭.T4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Lamprophyres
Rock, N. M. S. ؛  Glasgow , New York Blackie , Van Nostrand Reinhold   ، 1991 , 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭461‬,‭.R6, L3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Sedimentary Petrology
Tucker, Maurice E. ؛  Oxford Blackwell Scientific Publications   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭471‬,‭.T8, S4‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Sedimentary Environments and Facies
Oxford Blacwell Scientific Publications   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭571‬,‭.S4‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Rock Engineering Applications
Franklin, John A. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭TA‬,‭740‬,‭.F7,R6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Oceanic Basalts
Glasgow ; London , New York Blackie , Van Nostrand Reinhold   ، 1991 , 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭462‬,‭. B3, O3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4