کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Goldstein, Larry J.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دش‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن
گلدشتاین ، لاری ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ ۸،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک