کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Mashhad
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Animals
Picture Dictionaries
Cells
English Language- Dictionaries
Chemistry, Physical & theoretical- Congresses- Abstracts
Computers- Dictionaries
English Language- Idioms- Dictionaries
Therapeutics- Handbooks,Manual,etc
 
پدیدآور:
Parnwell, E. C.
Hornby, Albert Sydney
Cowie, Anthony Paul
Seminar Iranian Physical Chemistry( 8th: 2005: Mashhad)
 
ناشر:
Nashr-e Omid
Karvand
Little Brown And Company,Nashre Mashhad
Nashr-e Pajuhesh
Ferdowsi University
University Oxford
Sazman-e Chap Va Nashr-e Mashhad ; Bahman
Ferdowsi University Of Mashhad
McGraw- Hill Book Company ; Khorasan
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
English Dictionary
Mashhad Nashr-e Pajuhesh   ، 1362
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.E6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Longman
Mashhad Sazman-e Chap Va Nashr-e Mashhad ; Bahman   ، 1368 = 1988
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628.5‬,‭.L6‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Oxford Dictionary of Current Idiomatic English
Cowie, Anthony Paul ؛  Mashhad Nashr-e Omid   ، 1368 = 1982
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1689.094‬,‭.C6, O9‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Pictorial English Word- Book
Parnwell, E. C. ؛  Mashhad Karvand   ، 1362
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1629.089‬,‭.P3, P5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Manual Of Medical Therapeutics
Boston,Mashhad Little Brown And Company,Nashre Mashhad   ، 1992=1372
شماره راهنما: ‭RM‬,‭121‬,‭. M 3‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
McGraw- Hill Dictionary of Computers
New York ; Mashhad McGraw- Hill Book Company ; Khorasan   ، 1986= 1368
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.M3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله لاتین
 
 
Iranian Journal of Animal Biosystematics
Mashhad Ferdowsi University Of Mashhad   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Oxford Progressive Colour Dictionary
Hornby, Albert Sydney ؛  London , Mashhad University Oxford , Davood Rajab Pur Sanati, Mohammad baghere Rafat   ، 1975 , 1364
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.H6, O9‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
8 th Iranian Physical Chemistry Seminar Ferdowsi University Of Mashhad 21- 25 November, 2005 Mashhad- Iran
Seminar Iranian Physical Chemistry( 8th: 2005: Mashhad) ؛  Mashhad Ferdowsi University Of Mashhad   ، 2005
شماره راهنما: ‭QD‬,‭450‬,‭. S 4, E 8‬,‭2005‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله لاتین
 
 
JCMR:Journal of Cell and Molecular Research
Mashhad Ferdowsi University   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک