مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2069)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2018)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1993)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1967)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1803)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1676)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1543)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1472)
 
تعداد کل بازدیدها:  14541