مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2076)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2023)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1999)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1972)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1807)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1680)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1544)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1476)
 
تعداد کل بازدیدها:  14577