مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2200)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2139)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 2107)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2106)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1934)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1797)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1648)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1575)
 
تعداد کل بازدیدها:  15506