مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1312)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1275)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1167)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1104)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1043)  مجله فارسی (تعداد بازدید : 863)
 مقاله فارسی (تعداد بازدید : 852)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 845)
 
تعداد کل بازدیدها:  8461