مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1457)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1445)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1341)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1278)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1224)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1016)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 998)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 970)
 
تعداد کل بازدیدها:  9729