مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1636)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1624)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1572)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1517)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1429)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1220)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1164)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1112)
 
تعداد کل بازدیدها:  11274