مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2147)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2092)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 2067)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2043)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1879)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1742)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1595)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1524)
 
تعداد کل بازدیدها:  15089