مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1820)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1792)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1738)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1698)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1589)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1412)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1318)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1273)
 
تعداد کل بازدیدها:  12640