مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1938)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1895)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1857)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1817)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1687)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1528)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1423)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1361)
 
تعداد کل بازدیدها:  13506