مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1815)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1787)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1733)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1693)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1584)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1407)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1314)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1268)
 
تعداد کل بازدیدها:  12601