مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1942)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1898)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1859)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1821)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1689)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1532)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1425)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1364)
 
تعداد کل بازدیدها:  13530