مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1637)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1625)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1573)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1518)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1430)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1222)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1164)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1113)
 
تعداد کل بازدیدها:  11282