مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1939)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1896)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1858)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1818)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1688)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1529)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1424)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1362)
 
تعداد کل بازدیدها:  13514