مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1928)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1884)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1844)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1805)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1676)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1516)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1411)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1352)
 
تعداد کل بازدیدها:  13416