مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1831)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1806)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1754)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1709)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1601)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1426)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1330)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1283)
 
تعداد کل بازدیدها:  12740