پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱ -ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌ م‍ش‍ی‍زی‌،ای‍م‍ان‌
 
ناشر:
ری‍اض‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک الگوریتم بهینه برای مساله تصاحب با تاخیر از روش برنامه ریزی پویای تقریبی
خسروی مشیزی ،ایمان ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک