معرفی سالنهای مطالعه معرفی سالنهای مطالعه

 

سالنهای مطالعه:

کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان دارای دو سالن مجزا جهت مطالعه خواهران و برادران است. این سالن ها مجهز به سیستم Wireless ، سیستم های  سرمایشی و گرمایشی ، میزهای تک نفره ، دو نفره و چهار نفره می باشند که همزمان 150 نفر می توانند از این سالن ها استفاده کنند (مجموع دو سالن 300 نفر) و در صورت ضرورت، این ظرفیت مجموعا تا 500 نفر نیز قابل گسترش است.