معرفی سالن کنفرانس معرفی سالن کنفرانس

معرفی سالن کنفرانس

سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان مجهز به سیستم صوتی، تصویری بوده که جهت برگزاری جلسات دفاع، سمینارها و کلاسهای آموزشی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. این سالن گنجایش 50 تا 60 نفر شرکت کننده را دارد.