تامین مدارک تامین مدارک

تأمين مدرك

چنانچه منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هئیت علمی دانشگاه دامغان در کتابخانه یافت نشود متقاضیان می توانند با تکمیل برگه های مربوط به تامین مدرک نسبت به درخواست منبع خود اقدام کنند این منابع شامل: مقاله، کتاب و پایان نامه ها می شود.

منابع مورد در خواست از طریق کتابخانه های داخل کشور از طریق "امانت بین کتابخانه ای" با مکاتبه با دانشگاه فردوسی مشهد و یا دانشگاه تربیت مدرس تهیه می گردد و هزینه این کار از مبلغ کلی که دانشگاه در ابتداء هر سال واریز نموده است کسر می گردد.

 

طرح غدیر

طرح غدیر یا طرح " امانت بین کتابخانه ای" که مجری آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران می باشد امکان استفاده از منابع سایر کتابخانه ها را برای کلیه اعضاء هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم آورده است. ازبهمن ماه  سال 1391، متقاضییان عضویت دراین طرح می توانند در سامانه طرح غدیر 2 ، با مراجعه به آدرس اینترنتی http://saham.irandoc.ac.ir وبا استفاده از گزینه " ثبت نام اعضاء" مراحل مربوط به ثبت نام را انجام دهند . لازم به ذکر است " فایل راهنمایی " نیز در همان صفحه جهت ثبت نام و فرآیند استفاده از این سامانه به منظور خدمات کتابخانه ای قرار داده شده است که متقاضییان می بایست  قبل از اقدام به ثبت نام، حتما آن را مطالعه نمایند. کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان عضو این طرح بوده و خدمات این طرح را به اعضاء خود ارائه می دهد. نماینده این طرح، خانم معصومه عرب احمدی می باشند .

 

 

طرح امین

بر اساس این طرح، کتابخانه های دانشگاهی می توانند منابعی را که در مجموعه خود موجود ندارند از مجموعه کتابخانه های دیگر تهیه نمایند. مجری این طرح، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.کلیه دانشجویان دانشگاه می تواننددراین طرح عضوشده واز خدمات این طرح استفاده نمایند .