آمار بازدید آمار بازدید

 • سال
  ماه
  فروردين اردیبهشت خرداد
  تير مرداد شهريور
  مهر آبان آذر
  دي بهمن اسفند
 • پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2074) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 1985)
  کتاب لاتین(تعداد بازدید : 1665) پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 1543)
  بیشتر
 • کتاب فارسی(تعداد بازدید : 2687) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2655)
  پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 2590) مجله لاتین(تعداد بازدید : 2584)
  پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2415) مقاله فارسی(تعداد بازدید : 2282)
  مجله فارسی(تعداد بازدید : 2099) مقاله لاتین(تعداد بازدید : 2021)
  بیشتر
 • براي اين مرکز فيلد مرور تعيين نشده است.
 • انواع مدارک
  سال نشر
  کتابشناختي کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
  ابر جستجو جستجو پیشرفته

راهنماي کاربران

راهنماي کاربران

راهنماي و قابليت هاي بخش هاي مختلف سيستم
ورود به راهنماي کاربران


اشتراک منابع ديجيتال

اشتراک منابع ديجيتال

امکاني جهت اشتراک گذاري فايل الکترونيک توسط مدير پورتال
سامانه اشتراک منابع ديجيتال


قفسه مجازي

قفسه مجازي

امکان سازماندهي اطلاعات و مدارک بر اساس رده بندي موجود در کتابخانه
ورود به قفسه مجازي


کتابخانه شخصي

کتابخانه شخصي

شخصي سازي پورتال به منظور افزايش امکان ناوبري/راهبري بهتر براي کاربران
ورود به کتابخانه شخصي

 

نمایش آمار بازدید نمایش آمار بازدید

بازدید امروز :2484
بازدید دیروز :5088
کل بازدید :6349692