دسته: <span>رویداد ها</span>

همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایدار

نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم، در سه بخش تاریخی، ادبی و فرهنگی برگزار می‌شود. مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ تاریخ برگزاری: دیماه ۱۴۰۰ …