پشتیبانی نرم افزاری پشتیبانی نرم افزاری

گروه فناوری و اطلاعات IT

 

در این قسمت از کتابخانه همه فعالیت های مرتبط به فناوری و اطلاعات در کتابخانه صورت می گیرد. از جمله وظایف این قسمت:
- —مدیریت و بروزرسانی وبسایت کتابخانه
- —مدیریت و رفع نقص نرم افزار کتابخانه
- —فعالیت های مربوط به اعضای کتابخانه (ثبت نام ، ویرایش، فراموشی رمز عبور و ...)
- —طراحی و چاپ پوستر های مناسبتی کتابخانه
- —گرفتن گزارشات متنوع و تخصصی از فعالیت های دیگر بخش های کتابخانه
- —ارتقاء سطح کیفی کارمندان کتابخانه در زمینه ITو استفاده از کامپیوتر
- —رفع نقص های احتمالی در کامپیوترهای کارمندان دیگر بخش ها
- —ثبت نام در سامانه اسما
- —کمک در امور میز امانت
- —و ...