خدمات کتابداری خدمات کتابداری

گروه خدمات کتابداری

 هدف از گردآوری و سازماندهی منابع درکتابخانه ها، ارائه خدمات به متقاضیان است.

بخش عمده ای از این خدمات به عهده گروه خدمات کتابداری می باشد که شامل بخشهای امانت، نشریات، مرجع و جستجو می شود.

بخش امانت

بخش امانت کتابخانه مرکزی یکی از فعالترین بخش های کتابخانه به شمار می آید که وظیفه امانت کتابهای فارسی و لاتین غیر

مرجع و همچنین ارائه خدمات به کلیه اعضاء کتابخانه ( اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان وکارکنان ) را به عهده دارد.

این بخش تنها به امور امانت و بازگشت کتاب نمی پردازدبلکه درکنار این وظیفه به امور دیگری نین مشغول است مانند :

-  امور مربوط به  ثبت نام و تسویه حساب  اعضای  کتابخانه

-  مشارکت  فعال  درامر خرید کتاب

-  ارائه آموزش های حضوری به مراجعان جهت استفاده از سیستم های جستجو  و پیداکردن  منابع

-  تهیه راهنماها ، برگه های اطلاعاتی وامور مربوط به صحافی کتاب

- پی گیری کارکتاب های تاخیری ویا مفقودی

لازم به ذکر است  درامور مربوط به امانت کتاب ها وکارت اعضاء ازسیستم بارکد خوان استفاده شده و تمام مراحل مربوط به امانت  به صورت رایانه ای انجام می گیرد.

نشریات :

در حال حاضر دستیابی به متن کامل مقالات الکترونیکی نشریات لاتین و نشریات فارسی از طریق پایگاه magiran.com میسر می‌باشد.

 

مرجع

بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان با راه اندازی کتابخانه مرکزی، فعالیت خود را شروع کرد. منابع موجود در این بخش،

شامل: 1- کتب مرجع ( اطلسها، دایره المعارف ها، فرهنگنامه ها ،واژه نامه هاو...) 2- نسخه های چاپی  3-  پایان نامه های 

دانشگاه دامغان می باشد. این منابع به امانت داده نمی شود و فقط طبق مقررات و قوانین، امکان نسخه برداری از آن ها وجود دارد.