ماه: <span>آذر 1400</span>

۱۲ آذر روز گرامی داشت معلولین

۱۲ آذر برابر ۳ دسامبر ، رور جهانی گرامی داشت معلولین بر همۀ معلولین در سطح ایران و جهان مبارک باد. سوم دسامبر مصادف با ۱۲ آذر از سال ۱۹۹۲ ، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است. بیش از پانصد میلیون …