ماه: <span>مهر 1400</span>

هفته تربیت بدنی

روز و هفته تربیت بدنی بر همه ورزشکاران، ورزش دوستان و همه دوستداران سلامت و تندرستی مبارک باد. هفته تربیت بدنی هر ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان بـه منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش …