ماه: <span>اردیبهشت 1400</span>

روز نفس

روز ۳۱ اردیبهشت روز ملی اهداء عضو، روز بزرگداشت هدیه زندگی به دیگران است. از سال ۱۳۹۷ هرسال در روز ۳۱ اردیبهشت مراسمی با عنوان «شفا» برای بزرگداشت جایگاه والای خانواده‌های اهداکننده، حامیان و سفیران زندگی، برگزار می‌شود.               اهدای عضو چیست؟ اهدای عضو …