۲ درصد برترین های دنیا

۲ درصد برترین های دنیا

قرار گرفتن نام ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در جمع دانشمندان دو درصد برتر دنیا

بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و آخرین ارزیابی‌های این پایگاه با همکاری مؤسسه الزویر، ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در این گزارش که دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه­ بندی می­کند، نام ۵ عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان به چشم می خورد که عبارتند از:

– دکتر بهنام پورحسن (دانشیار دانشکده فیزیک)

– دکتر حامد فضل الله تبار ( استادیار دانشکده فنی و مهندسی)

– دکتر احسان نظرزاده زارع ( استادیار دانشکده شیمی)

– دکتر رسول محبی ( دانشیار دانشکده فنی و مهندسی)

– دکتر احمد قلی ­زاده ( دانشیار دانشکده فیزیک)

https://du.ac.ir/2021/10/27/the-worlds-top-scientist/