سال: <span>1397</span>

ساعات کاری

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم برنامه کاری کتابخانه مرکزی و سالن‌های مطالعه، از شنبه تا سه شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵:۴۰ و چهارشنبه ها ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۵۰ می‌باشد.  (بدیهی است تعطیلات رسمی و تعطیلات اعلام شده دانشگاه، کتابخانه تعطیل خواهد بود.)