کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تازه ها( شهریور ۱۴۰۰)

تازه های کتابخانه مرکزی( شهریور ۱۴۰۰)

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی و غیرعلمی، هم چنین دانشجویان گرامی
” انتشارات دانشگاه دامغان ” 

ردیف عنوان نویسنده / مترجم ناشر / سال نشر ملاحظات
۱ آزمایشگاه های فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان / ۱۴۰۰ ج ۲

 

۲ آمار کار بردی (۱) فرهاد بلا شی و… ”        /        “
۳ الکترونیک قدرت (مفاهیم پایه وکار برد آن در انرژی های پایدار)

 

ند موهان  / سبحان محمد یا ن

 

 

”        /        ”

 

۴ راهنمای کاربردی ریز ساخت های سنگ های رسوبی و آذرین

 

ران اچ .ورنون / قاسم قربانی ”        /    ۱۳۹۹
۵ روانشناسی عملکرد: نظریه وعمل استوارت کوتریل / رمضان زاده ”      /     ۱۴۰۰
۶ روش های زمین شناسی دراکتشا ف مواد معد نی ومعد نکاری راجر مارچ بنکس / حسن نژاد

و….

”      /    ۱۳۹۹
۷ ژنتیک انسا نی:  مفاهیم وکار بردها ریکی لوِئیس / پریسا فرخ و…

 

”      /    ۱۴۰۰
۸ شناخت گیاهان دارویی استان سمنان توصیف، پراکندگی و خواص درمانی

 

نادری علمدار دهی و… ”       /      “ ج۱
۹ دو نمایش نامه نو و در آمدی بر درام نو دانلد کین / جاوید صبا غیان ”         /      ”

 

۱۰ مبانی رسانه های د یجیتال علیرضا رزازی فر    ”       /     ۱۳۹۹
۱۱ میتو کندری و نقش آن در تندرستی ، پیری و بیماری آرزو رضایی و… ”       /       ۱۳۹۹
۱۲ شرح الموجز فی الطب (الکتاب الاول: الکلیات) نفیس بن عوض کر مانی نوین پژوه سینا / ۱۳۹۴ ج۱
۱۳ شرح کتاب الفصول لا بقراط عبدالرحمان ابن ابی صادق النیشابوری المعی /          ”

 

 

” انتشارات موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری “

ردیف عنوان نویسنده / مترجم ناشر / سال نشر ملاحظات
۱ آزادی دانشگاهی استنلی فیش / باستانی موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی / ۱۳۹۹
۲ استادان و نا استادان: اخلاق در دانشگاه استیون ام چان / غیا ثی ندوشن پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی / ۱۳۹۷
۳ کاربردهای دانشگاه کلارک کر / حدادی و…          ” / ۱۳۹۶
۴ نزاع دانشکده ها ایمانو ئل کانت / ماحوزی موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی / ۱۳۹۹
۵ نگاهی انتقادی به دانشگاه  هاروارد هری لوئیسی  / مرد یها پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی / ۱۳۹۸
۶ ویژگی های اساتید برتر کن بین  / حاجی یوسفی و… ” /              ۱۳۹۶