۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی

۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی

۳۱ اردیبهشت                                                                       

روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی است

در سال ۱۳۹۴ به ابتکار و پیشنهاد واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی  بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و پشتیبانی جناب اقای دکتر ولایتی پیشنهاد ثبت این روز در صورتجلسه ی ۹۶۹ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ در شورای علمی بیمارستان مطرح شد و به تصویب رسید تا مورد پیگیری مراحل قانونی قرار بگیرد. نهایتاً در دوم شهریور ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سال ۱۳۹۶ رسما وارد تقویم ملی کشور شد.

https://ehda.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=489&fkeyid=&siteid=489&pageid=65101

اهدای عضو کاری انسانی و خیرخواهانه است که می‌تواند باعث نجات‌ بیماران زیادی شود. ۳۱ اردیبهشت ماه در ایران «روز ملی اهدای عضو» نامگذاری شده است و
هدف آن آگاهی بخشی در مورد این پدیده است. داشتن کارت اهدای عضو، بسیار مهم است که نزدیکان نیز درجریان این امر خداپسندانه قرارگیرند تا درزمان فوت فرد درخصوص اهدای عضو غافلگیر نشوند و آنرا مصیبتی افزون بر از دست دادن عزیز خود ندانند چراکه، بنا بر قانون جمهوری اسلامی ایران و اکثریت کشورهای جهان، برای اهدای عضو رضایت اولیای دم ضروری می باشد و حتی علی رغم داشتن کارت اهدای عضو درصورت عدم رضایت اولیای دم اهدای عضو صورت نخواهد گرفت.
                                                                                                                                                                   https://fdo.tums.ac.ir/5902/31