نشست اندیشه ورزی

نشست اندیشه ورزی

نشست اندیشه‌ورزی «علم در ۷۵ سال آینده، رهنمودهایی برای ایران»

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست اندیشه‌ورزی اندیشکده علم با موضوع
با حضور دکتر رضا منصوری (استاد دانشگاه صنعتی )  «علم در ۷۵ سال آینده، رهنمودهایی برای ایران»

روز دوشنبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

https://olgou.ir/index.php/fa/persiannews/1797