کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

میز مرجع مجازی

♦  – ” سوالات پرتکرار “

–  ساعت کار کتابخانه چه ساعت هایی و چه روز هایی است؟

– روزهای تعطیل، کتابخانه باز است؟

– آیا کتابخانه در دورۀ کرونا باز است؟

– در دورۀ کرونا از سالن های مطالعه می توانیم استفاده کنیم؟

– چگونه می توانم عضو شوم؟

– تا چه مدت می توانیم کتاب ها را در امانت داشته باشیم؟

– چگونه کتاب هایمان را در سامانۀ کتابخانه تمدید کنیم؟

– چه جوری عناوینی را که می خواهم در سامانۀ کتابخانه جستجو کنم؟

– چه مشخصاتی از کتاب را برای تحویل از میز امانت باید یادداشت کنم؟

– در جستجو، چه جوری دستور پرینت را به میز امانت بفرستم؟

– در دورۀ کرونا، کتابخانه و سالن های مطالعه باز هستند؟

– دانشجویان کارشناسی تا چند تا کتاب می توانند بگیرند؟

– دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تا چند کتاب و تا چه مدت می توانند کتاب ها را نگه دارند؟

– دانشجویان عضو تا چند بار می توانند کتاب هایشان را تمدید کنند؟

-کتاب هایم را تا چند بار می توانم تمدید کنم؟ 

– آیا می توانیم کتاب های درسی امان را از کتابخانه بخریم؟

– برای کتاب های گم کردۀ خودمان چه کار باید انجام دهیم؟

– کتابم را گم کرده ام چه جوری باید جبران کنم؟

– آیا کتابخانه از نمایشگاه های کتاب خرید دارد؟

– کتابخانه از چه طریق کتاب های خود را نأمین می کند؟

– آیا کتاب های اهدایی را هم قبول می کنید؟

– امسال چه تعداد کتاب خریداری کرده اید؟

– آیا کتابخانه فروش کتاب های درسی  دارد؟

– کتابخانه می تواند برایمان کتاب خریداری کند؟

– از کجا می توانم در سطح شهر کتاب هایی را که می خواهم تهیه کنم؟

– آیا می دانید دانشگاه کی حضوری می شود؟!

– در دورۀ کرونا، فصل امتحانات می توانیم از سالن های مطالعه استفاده کنیم؟

– شرایط استفادۀ از سالن های مطالعه در دورۀ کرونا چه جوری است؟

– کتا بفروشی هایی که در سطح شهر کتاب درسی، می فروشند کدامند؟

-آیا از سالن مطالعه برای جلسۀ دفاع می توانم استفاده کنم؟

– ظرفیت سالن کنفرانس کتابخانه تا چند نفر است؟

– آیا سالن کنفرانس، پردۀ نمایش و ویدئو پروژکتور دارد؟

– ساعت کاری کتابخانه و مخزن پایان نامه ها تا چه ساعتی است؟‌

– برای عضویت در طرح غدیر باید چه کار انجام دهیم؟ ( تا زمانی که طرح فعال بود)

– پایان نامه ها، نشریات و کتاب های مرجع امانت داده می شوند؟

– آیا فایل پایان نامه ها دراختیار دانشجو قرار داده می شود؟

–  آیا می توان از پایان نامه ها عکس گرفت؟

–  جستجو و نحوه بازیابی پایان نامه ها در قفسه ها به چه صورت است؟

–  نحوه جستجو منابع در سامانه  کتابخانه به چه صورتی است؟

– نحوه دسترسی و جستجو در پایان نامه های سایر مراکز به چه صورتی است؟

– آیا از نشریات آرشیویی می توان استفاده کرد؟

– می خواهم تسویه حساب کنم اسمم را تأیید می کنید؟ 

– دانشجوی ارشد هستم برای تسویه حساب باید چه کار کنم؟ 

-کتاب تأخیری داشتم چقدر بدهی دارم و چگونه پرداخت کنم؟  

-در دورۀ کرونا، چگونه کتاب های امانتی ام را تحویل بدهم؟ 

– در دورۀ کرونا چه جوری بدهیِ تأخیری را، غیر حضوری بپردازم؟