مصوبۀ جدید پرداخت وجوه تأخیری

مصوبۀ جدید پرداخت وجوه تأخیری

قابل توجه اعضاء محترم کتابخانه مرکزی( اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی) :

به اطلاع اعضاء محترم کتایخانه مرکزی می رساند از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ وجوه تأخیری، براساس مصوبۀ جدید هیآت امنای دانشگاه ها مطابق با جدول پیوست، توسط کتایخانه مرکزی دریافت خواهد شد. ردیف های رنگی شده مربوط به کتابخانه مرکزی است. برای مشاهده، روی لینک ذکر شده کلیک نمایید. 
مصوبۀ جدید هیأت امناء دانشگاه ها