فراخوان هجدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

فراخوان هجدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر هجدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران را برگزار می‌نماید.

شعار اصلی کنفرانس :
در سال جهانی علوم پایه آموزش دوره ابتدائی به عنوان مبنا در آموزش ریاضی
محور های ده گانه مقالات :
۱) افت کیفیت و کمیت آموزش ریاضی در مدارس و دانشگاه ها و چگونگی ایجاد علاقه به علوم ریاضی در دانش آموزان و دانشجویان .
۲) نقش آموزش ابتدائی و پیش دبستانی و نیز آموزگاران در آموزش علوم ریاضی .
۳) ارائه تجربیات و نوآوری های آموزشی همکاران با تکیه بر ملموس سازی ریاضیات با استفاده از بازیها و معماهای ریاضی .
۴) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و چالشها و فرصت های آموزش های مجازی .
۵) نقش سازمانهای مردم نهاد نظیر انجمن ها ، خانه های ریاضیات و گروه های آموزشی در گسترش علوم ریاضی .
۶) استاندارد های ارزش یابی و نقش آزمونهای مختلف در آموزش ریاضی .
۷) آموزش مدلسازی و ایجاد ارتباط بین علوم ریاضی و زندگی روز مره .
۸) ترویج خالقیت و بینش منطقی از طریق آموزش صحیح علوم ریاضی .
۹) استاندارد های محتوائی و تدریس ، نقدو بررسی برنامه ها و کتب درسی ، آموزش ضمن خدمت معلمان .
۱۰) چالش های آموزش علوم ریاضی در دانشگاه ها .