ساعت کار سالن‌های مطالعه در روزهای پنج شنبه و جمعه در ایام امتحانات

ساعت کار سالن‌های مطالعه در روزهای پنج شنبه و جمعه در ایام امتحانات

قابل توجه دانشجویان عزیز 

با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات، زمان فعالیت سالن‌های مطالعه در روزهای پنج شنبه و جمعه به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

روز  تاریخ  ساعت 
پنج شنبه  ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۸ صبح الی ۱۹
جمعه  ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۸ صبح الی ۱۹
پنج شنبه  ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰ صبح الی ۱۹
جمعه  ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۸ صبح الی ۱۹