روز ملی جمعیت( ۳۰ اردیبهشت)

روز ملی جمعیت( ۳۰ اردیبهشت)

شعار هفتۀ ملی جمعیت در ایران، سال ۱۴۰۱  ” ایران جوان بمان  “

به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سی اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان
روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. در این سیاست های کلی جمعیت به مواردی مانند ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش
بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و… اشاره شده است.

ابلاغیه رهبر معظم انقلاب

در روز ۱۳۹۳.۲.۳۰مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند.

                                                                                                                             https://www.sabteahval.ir/semnan/mahdi/news-5409/13990230/145930

بسمه تعالی

با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت
و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
سیّدعلی خامنه‌ای                                                                               ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳

دریچه یا پنجره جمعیتی ایران

دریچه‌ی جمعیّتی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن نسبت وابستگی سنّی، در مقیاسی که در تاریخ بی‌سابقه است، کوچک می‌شود. ابتدا و انتهای این دوره‌ی کوتاه تقریباً مشخّص است و در حدود چند دهه دوام می‌آورد .جمعیّت ایران در آستانه‌ی سرشماری سال ۱۳۸۵ وارد دریچه‌ی جمعیّتی‌ای شده است که در حدود چهار دهه باز می‌ماند و در حدود سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد. پس از بسته شدن دریچه‌ی جمعیّتی، جمعیّت ایران به سوی پیری مفرط و بی‌سابقه در تاریخ جمعیّتی کشور پیش خواهد رفت. در تاریخ جمعیّتی هر کشور (از جمله ایران) دریچه‌ی جمعیّتی یک بار باز شده و فرصتی استثنایی برای تبدیل اقتصاد در حال توسعه‌ی کشور به اقتصادی توسعه یافته را فراهم می‌کند. البتّه، دریچه‌ی جمعیّتی خود به خودی عمل نمی‌کند. این دوره را باید به صورت فعّال، برنامه‌ریزی کرد. تبدیل دریچه‌ی جمعیّتی به عنوان یک امکان بالقوّه به «موهبتی جمعیّتی» به عنوان یک فرصت توسعه‌ای مستلزم آمادگی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای درست برنامه‌هاست .ایران چند سالی است که وارد دریچه‌ی جمعیّتی شده است و زمان به سرعت در حال گذر است.

ایران چند سالی است که وارد دریچه‌ی جمعیّتی شده است و زمان به سرعت در حال گذر است. از این رو،‌هرچه زودتر باید مطالعات زمینه‌ای آغاز و از این فرصت ایجاد شده‌ی تاریخی و تکرارناپذیر در جهت توسعه‌ی کشور استفاده شود.                                                                                          http://population-studies.blogfa.com/post/249

برای تبیین بهتر پنجره جمعیّتی از تقسیم بندی بو و سومستند از انتقال سنی که به چهار مرحله زیر‌ تقسیم شده است استفاده می شود:

الف: مرحله کودکی: افزایش درصد جمعیّت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروههای سنی

ب: مرحله جوانی: افزایش درصد جمعیّت ۱۵-۲۹ سال نسبت به سایر گروههای سنی

ج: مرجله میانسالی: افزایش درصد جمعیّت ۳۰-۶۴ سال نسبت به سایر گروههای سنی

 

د: مرحله سالمندی: افزایش درصد جمعیّت بالای ۶۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی

جمعیّت شناسان از مرحله دوم وسوم انتقال جمعیّتی به عنوان پنجره جمعیّتی نام می‌برند.
https://srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5138