راهنمای تمدید و رزرو کتاب

راهنمای تمدید و رزرو کتاب

راهنمای تمدید و رزرو در پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان

– انتخاب مرورگر google chrome

– نوشتن آدرس lib.du.ac.ir در نوار ابزار بالای صفحه

– مشاهدۀ صفحۀ اول پورتال

– کلیک روی منوی ” ورود”  و انتخاب ” ورود کاربر”

– باز شدن کادر ورود به سیستم ( وارد کردن  کلمه عبور و رمز ورود)

– برای دانشجویان عزیز: ابتداء شمارۀ دانشجویی و بعد شمارۀ ملی ( چنانچه موفق نشدید در هر دو مورد، شمارۀ ملی خود را وارد نمایید).
– برای کارمندان و اعضای محترم هیئت علمی: ابتداء شمارۀ پرسنلی و بعد شمارۀ ملی ( چنانچه موفق نشدید در هر دو مورد، شمارۀ ملی خود را وارد نمایید).

– کلیک روی گزینه ” ورود” و مشاهدۀ پروفایل نام شخصی خودتان درنوار ابزار بالای صفحه

– انتخاب مدارک در دست امانت

-مشاهدۀ لیست مدارک در دست امانت

– کلیک روی ستون عملیات ( طرف چپ جدول)

-مشاهدۀ تاریخ بازگشت ( طرف راست صفحه)

– کلیک روی گزینۀ تأیید و مشاهدۀ تاریخ تغییر یافته ( طرف راست صفحه. تاریخ جدید تمدید شده)

– این مراحل باید برای تمام مدارکی که نیاز به تمدید دارد به طور جداگانه و یکی یکی انجام گیرد.

– و نهایتاً کلیک روی گزینۀ ” انصراف” و خروج از پروفایل نام خودتان در نوار ابزار بالای صفحه

** – قابل توجه: برای رزرو کتاب هم، مراحل ذکر شده می بایست عیناً انجام شو. با این تفاوت که بعد از باز شدن
پروفایل شخصی نام، به جای کلیک روی مدارک در دست امانت، روی گزینۀ ” مدارک رزرو شده” کلیک می شود.

 

**- در صورت داشتن سؤال می توانید با شمارۀ ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳ بخش امانت تماس بگیرید.