خوش آمدگویی

خوش آمدگویی


 

شروع ترم تحصیلی را به تمامی دانشجویان عزیز و گرامی دانشگاه دامغان تبریک گفته و  ورود دانشجویان جدید را به مرکز آموزش عالی دانشگاه دامغان گرامی می داریم. ورود شما عزیزان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های گرانقدر کشورمان به دانشگاه، مهد علم و دانش، مایه مباهات است.توفیق روزافزون شما عزیزان در راه پیشرفت، تحصیل علم وآگاهی، پا گذاشتن به عرصه های رفیع افتخار را از درگاره خداوند منان خواهانیم.