تقدیر از ۴ اثر انتشارات دانشگاه دامغان در ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان

تقدیر از ۴ اثر انتشارات دانشگاه دامغان در ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان

برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان

 

 از میان ۱۵۰ اثر رسیده به دبیرخانه ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان ۱۱۰ اثر در موضوعات علوم و ادبیات توسط هیات داوران، واجد شرایط ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان شناخته شده که ۶ اثر به عنوان آثار برتر معرفی و از صاحبان این اثرها در حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل بعمل آمد. همچنین ۳ اثر دیگر هم توسط هیات داوران شایسته تقدیر شناخته شدند و از صاحبان آنها تجلیل شد. 

 

 آثار برتر انتشارات دانشگاه دامغان در بین ۶ اثر برتر ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان 

کتاب خانم دکتر پریسا فرخ عضو هیات علمی دانشکده زیست شناسی با عنوان “ژنتیک انسانی، مفاهیم و کاربردها”

کتاب آقای دکتر احمد نقی دخت عضو هیات علمی دانشکده فیزیک با عنوان “فیزیک نوسانات و امواج با استفاده از متلب و پایتون”

کتاب خانم دکتر آرزو رضایی عضو هیات علمی دانشکده زیست شناسی با عنوان “میتوکندری و نقش آن در تندرستی، پیری و بیماری”

اثر شایسته تقدیر انتشارات دانشگاه دامغان در بین ۳ اثر شایسته تقدیر ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان سمنان 

کتاب آقای دکتر بهنام پورحسن عضو هیات علمی دانشکده فیزیک با عنوان “مکانیک تحلیلی و مسائل”