کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تحویل پستی کتاب‌های در دست امانت

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دامغان

دانشجویان محترم به دلیل شرایط بوجود آمده( بیماری کرونا)، جهت تحویل کتاب های در دست امانت خود می توانند از طریق پست اقدام فرمایند.

آدرس پستی جهت ارسال کتاب ها: دامغان – ابتدای جادۀ چشمه علی – دانشگاه دامغان – کتابخانه مرکزی، بخش امانت- کد پستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۶

دانشجویان جهت پرداخت وجوه تأخیری می توانند پس از کسب اطلاع از میزان بدهی از طریق تلفن بخش امانت کتابخانه ۳۵۲۲۰۲۷۰ – ۰۲۳ ، بدهی خود را به شماره حساب
IR760100004001080303020708 – درآمدهای اختصاصی دانشگاه دامغان – واریز نمایید.

لطفا تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل m.heidary@du.ac.ir ارسال نمایید.

قابل ذکر است این بدهی از زمان شروع تعطیلات کرونا تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ را شامل نمی شود.

حتماً دریافت کتاب ها توسط کتابخانه را از طریق تلفن پیگیری کرده و از تحویل آنها یقین حاصل نمایید.