برپایی غرفه انتشارات دانشگاه دامغان در نمایشگاه کتاب برای اولین بار

برپایی غرفه انتشارات دانشگاه دامغان در نمایشگاه کتاب برای اولین بار

 

برای اولین بار غرفه انتشارات دانشگاه دامغان در نمایشگاه کتاب برپا می شود.

در این غرفه که از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت برپا می شود، کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه دامغان ارایه می گردد.
این غرفه به دو صورت فیزیکی و مجازی فعالیت دارد.

لازم به ذکر است که ۱۹ عنوان کتاب تالیفی و ترجمه در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.