اولین همایش بین‌المللی هولوگرافی و کاربردهای آن( غیرحضوری)

اولین همایش بین‌المللی هولوگرافی و کاربردهای آن( غیرحضوری)

اولین همایش بین‌المللی هولوگرافی و کاربردهای آن (به صورت غیرحضوری) در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه دامغان برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
مهلت ثبت‌نام در همایش ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

محورهای همایش:
 –  تناظر پیمانه-گرانش
 – هولوگرافی و اطلاعات کوانتومی
– فیزیک سیاه‌چاله
– روش‌های هولوگرافیکی برای فیزیک حالت جامد
– کاربرد هولوگرافی در فیزیک نور و لیزر
– هولوگرافی و ستاره‌های نوترونی
 – هولوگرافی در فیزیک هسته‌ای
 – ریاضیات، هندسه و هولوگرافی
 – پیچیدگی هولوگرافی
– کاربردهای اخیر (جدید) هولوگرافی      http://holography.du.ac.ir