انتشار ۵عنوان کتاب در موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

انتشار ۵عنوان کتاب در موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

در نیمه نخست امسال، پنج عنوان کتاب جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان در موسسه انتشاراتی دانشگاه منتشر شد.

این کتاب‌ها شامل ۵ اثر ترجمه‌ای با عناوین زیر می‌باشد:

۱- سیاست زبانی (چاپ دوم)

ترجمه: دکتر مهدی عرفانی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی) – دکتر حسین داوری (عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی) – دکتر ابوطالب ایرانمهر (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

۲- خواب و مقاومت در شرایط سخت محیطی

ترجمه: دکتر وحید پوزش (عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی)

۳- اصول طراحی و سنتز پلیمر

ترجمه: دکتر احسان نظرزاده زارع (عضو هیئت علمی دانشکده شیمی) – دکتر پیمان نجفی مقدم (عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه)

۴- اصطلاح شناسی و ترجمه تخصص

ترجمه: دکتر حسین داوری (عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی) – دکتر ابوطالب ایرانمهر (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

۵- مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب

ترجمه: دکتر یاسر رجبی (عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک)