کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

انتشارات دانشگاه دامغان

” انتشارات دانشگاه دامغان “

موسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ فعالیت خود را شروع کرده است.

شورای انتشارت هر نوع اثر علمی و تحقیقی مشمول اهداف نشر را که از طرف اعضای هیأت علمی و محققان دانشگاه دامغان و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی پیشنهاد می‌گردد با رعایت مفاد آیین‌نامه این شورا برای چاپ و نشر می‌پذیرد.

تاکنون ( آبان ۱۴۰۰) ۳۳ عنوان کتاب توسط این انتشارات به چاپ رسیده است. 

*- اهداف کلی شورای انتشارات دانشگاه عبارت است از:

الف: چاپ و نشرکتب درسی و کمک درسی دانشگاه اعم از تألیف یا ترجمه.

ب: نشر گزارش تحقیقات و یافته های جدید و معتبر علمی در همه رشته‌ها به زبان فارسی و سایر زبان ها .

ج: چاپ و نشر آثار مرجع ( لغت نامه‌ها، مجموعه اطلاعات علمی، فهرستها، کتاب شناسیها، اطلس ها، اسناد و …)

*- بخش هایی از آیین نامه انتشارات دانشگاه دامغان: 

اصل چهارم : پذیرش و نشر کتاب

ماده۷:

صاحبان آثاری که مایل باشند اثر خود را در انتشارات دانشگاه دامغان به چاپ برسانند، باید یک نسخه کامل تایپ شده کاغذی و نیز الکترونیکی (بر روی لوح فشرده) و فرم تکمیل شده شناسنامه کتاب را با ذکر منابع و مراجع و فهرست‌های لازم طبق ضوابط انتشارت دانشگاه تهیه و به گروه (دانشکده مربوطه) تسلیم کنند.

ماده۸: شرایط عمومی پذیرش

۱-۸ – آثار تالیفی، ترجمه‌ای و گردآوری ترجیحاً باید درسی و یا مرجعی برای دانشجویان باشد و این ویژگی به همراه دلایل ضرورت ترجمه یا تالیف توسط گروه آموزشی/دانشکده مربوطه تائید شود.

۲-۸- در مورد آثار تالیفـی، تصنیفـی و ترجمه ای داشتــن تخصص و همچنین حداقل به ترتیب ۴،۳ ،۱ سال سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی و نیز در مورد سایر آثار علاوه بر تخصص داشتن حد اقل دو سال سابقه تدریس در زمینه اثر در دانشگاههای معتبر دولتی الزامی است.

تبصره۱ در خصوص ترجمه کتاب، در صورتی که موضوع کتاب منطبق با زمینه تخصصی فرد باشد (به تشخیص گروه مربوطه)، شرط حداقل یک سال تدریس در زمینه اثر، ملغی می گردد.

۳-۸- در مورد آثار تالیفی، گردآوری و ترجمه ای ارائه کل اثر الزامی است.

۴-۸- در مورد آثار ترجمه‎ای، باید ترجمه از آخرین چاپ کتاب باشد.

ماده ۹:

کلیه آثار ترجمه ای ، تالیفی و تصنیفی دانشگاه پس از کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز از مجموع  امتیازات جدول مربوطه ( آثار ترجمه ای ۶ /۴۰ امتیاز از ۵۸  امتیاز  و آثار تالیفی۷ /۳۵  امتیاز از ۵۱ امتیاز ) و با نظر نهایی شورای انتشارات دانشگاه قابل پذیرش خواهد بود.

حداکثر ۳  امتیاز برای آثار ترجمه ای و حداکثر ۵  امتیاز  برای آثار تالیفی  بعنوان امتیاز کمکی در اختیار شورای انتشارات دانشگاه بوده و بر مبنای پرسشنامه ارزیابی و نظرات کلی داوری اعمال می گردد.

ماده ۲۴- فروش و اهداء کتاب

۱-۲۴- شورای انتشارات دانشگاه می‌تواند حداکثر تا ۱۰۰ نسخه ازکتابهای چاپ شده را در موارد زیر اهداء نماید:

الف ـ کتابخانه‌های دانشگاهها و مراکز علمی ـ پژوهشی دولتی از هر کتاب یک نسخه

ب ـ کتابخانه ملی از هر کتاب ۲ نسخه

ج ـ کتابخانه مرکزی دانشگاه از هر کتاب ۳ نسخه

د ـ وزارتخانه‌ها یا سازمانهای مرتبط با موضوع کتاب و سایر موارد نظیر موافقت‌نامه‌های پژوهشی با دیگر دستگاهها به تشخیص و توافق معاون پژوهشی به تعداد مورد نیاز

۲-۲۴- انتشارات دانشگاه می‌تواند با موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه در فروش کتابهای چاپ شده تخفیف‌هایی را به شرح زیر در نظر بگیرد:

الف ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه یک نسخه با هزینه تمام شده هر نسخه کتاب

ب ـ دانشجویان با معرفی‌نامه از صاحب اثر یا استاد درس مرتبط با موضوع کتاب،  یک نسخه با هزینه تمام شده

ج ـ کتابهایی که بیش از ۵ سال از تاریخ نشر آنها گذشته باشد با ۵۰ درصد تخفیف.

ماده ۲۵:

شمارگان چاپ در هر نوبت تا سقف ۳۰۰ نسخه می باشد و تشخیص ضرورت چاپ بیش از ۳۰۰ نسخه به عهده شورای انتشارات بوده که به ازای هر ۱۰۰ نسخه اضافی، ۱۰% به حق‌الزحمه صاحب اثر افزوده خواهد شد.

آدرس اینترنتی فروشگاه انتشارت دانشگاه دامغان:
http://stor.du.ac.ir
شماره تماس:   ۰۲۳ – ۳۵۲۲۰۲۶۷ 

محل استقرار: کتابخانه مرکزی دانشگاه

  • جهت دسترسی به آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه دامغان روی آدرس زیر کلیک کنید:

http://research.du.ac.ir/?page_id=2731

 – برای مشاهدۀ آرشیو فهرست عناوین انتشارات، کلیک کنید:

http://research.du.ac.ir/?page_id=3775

 ”  عناوین انتشارات دانشگاه دامغان۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ ” 

ردیف عنوان تألیف / ترجمه مؤلفین / مترجمین
۱ آزمایش های مکانیکی و شیمیایی بتن های معمولی و ویژه تألیف مهدی عبادی جامخانه
۲ آزمایشگاه فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان
۳ آمار کاربردی ۱ فرهاد بلاش, رضا بلاش
۴ آمار واحتمال برای مهندسی و علوم غلامحسین یاری
۵ الکترونیک قدرت: مفاهیم پایه و کاربرد آن در انرژی های پایدار ترجمه سبحان محمدیان
۶ دو نمایشنامه نو مقداد جاوید صباغیان
۷ راهنمای کاربردی  ریزساختهای سنگهای رسوبی و آذرین قاسم قربانی
۸ روانشناسی عملکرد نظریه و عمل حسام رمضان زاده
۹ روش‌های ‌زمین‌شناسی ‌در‌اکتشاف‌ مواد‌معدنی‌ و‌معدنکاری علی اکبر حسن نژاد،رضا خواجوند
۱۰ ژنتیک انسانی مفاهیم و کاربردها پریسا فرخ, لیلا بدیعی فر
۱۱ شیمی فیزیک آزمایشگاهی تألیف مرتضی جباری, فرزانه تیموری, الهه علیزاده برمی
۱۲ گیاهان دارویی استان سمنان: توصیف، پراکندگی و ﺧواص درمانی رضا علمداردهی,عارفه ذاکری تازه کند، محمد حسین افشاریان
۱۳ مبانی رسانه های دیجیتال علیرضا رزازی فر
۱۴ میتوکندری و نقش آن در تندرستی،پیری و بیماری آرزو رضایی , محمد رضا خرمی زاده , زینب اصغری
۱۵ Reading for Thinking سعید نورزاده قیه قشلاقی, قدرت حسنی, آیلین فیروزیان