اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه در خصوص تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه در خصوص تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مدارک تسویه حساب)

*- جهت تسویه حساب می بایست مراحل ذیل انجام شود:

– تهیه فایل Word  و PDF از پایان نامه

– اسکن صفحۀ امضاء اساتید( فارسی و انگلیسی) عکس نباشد. حتماً اسکن شده باشد.

– ارسال فایل های Word  و PDF پایان نامه ار طریق پست الکترونیکی به آدرس:

m.arabahmadi@staff.du.ac.ir

– دانشجویانی که با نرم افزار Latex  کار کرده اند، چکیدۀ پایان نامه را حتماً با فایل Word ارسال نمایند.

شمارۀ تماس در صورت نیاز ۳۵۲۲۰۲۶۳(۰۲۳) ( خانم عرب احمدی)