اطلاعیه کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی

اطلاعیه کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی، می‌توانند درخواست خود را بعد از انجام حذف و اضافه به کتابخانه تحویل دهند.

مراحل ثبت کار دانشجویی:

۱- مراجعه به سامانه دانشجویی بوستان (سایت معاونت دانشجویی – ورود به سامانه- ثبت کار دانشجویی)

۲- دریافت فرم مربوطه از مخزن شماره (۱) کتابخانه 

۳- تکمیل فرم و تحویل آن به مخزن شماره (۱) کتابخانه 

* کتابخانه بر اساس ضوابط و شرایط نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز، اقدام خواهد کرد. 

توجه: 

افراد ذیل مجاز به انتخاب کار دانشجویی نمی‌باشند.

* ورودی‌های ترم اول مقطع کارشناسی 

*دانشجویانی که در طول تحصیل مشروط شده‌اند.