اطلاعیه کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی

اطلاعیه کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی، می‌توانند درخواست خود را بعد از انجام حذف و اضافه به کتابخانه تحویل دهند.

مراحل ثبت کار دانشجویی:

۱- مراجعه به سامانه دانشجویی بوستان (سایت معاونت دانشجویی- ورود به سامانه- ثبت کار دانشجویی)

۲- دریافت فرم مربوطه از مخزن شماره (۱) کتابخانه 

۳- تکمیل فرم و تحویل آن به مخزن شماره (۱) کتابخانه 

کتابخانه بر اساس ضوابط و شرایط نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.

توجه:

 افراد ذیل مجاز به انتخاب کار دانشجویی نمی‌باشند.

ورودی‌های ترم اول مقطع کارشناسی 

دانشجویانی که در طول تحصیل مشروط شده‌اند.